മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ജനുവരിയിൽ ആരെയും ടീമിൽ പുതുതായി എത്തിക്കില്ല – ഗാർഡിയോള

20220510 190537

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഈ വരുന്ന ജനുവരിയിൽ ആരെയും പുതുതായി ടീമിൽ എത്തിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി പരിശീലകൻ പെപ് ഗാർഡിയോള. നിലവിൽ തങ്ങൾക്ക് മികച്ച ടീം ആണ് ഉള്ളത് എന്നു വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം ടീമിലേക്ക് പുതുതായി ആരെയും ആവശ്യമില്ല എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിന്റെ അവസാനം ഡോർട്ട്മുണ്ടിൽ നിന്നു ടീമിൽ എത്തിയ പ്രതിരോധതാരം അകാഞ്ചി ആയിരുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി അവസാനം ടീമിൽ എത്തിച്ച താരം. ഇതിനു മുമ്പ് ഹാളണ്ട്, അൽവാരസ് എന്നിവരെയും അവർ ടീമിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രണ്ടാമതുള്ള അവർ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അവസാന പതിനാറിൽ ആർ.ബി ലൈപ്സിഗിനെയും നേരിടും.