യു.എസ് ഓപ്പൺ നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ആദ്യ നോർവെ താരമായി കാസ്പർ റൂഡ്

Screenshot 20220903 042436 01

യു.എസ് ഓപ്പൺ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ 29 സീഡ് അമേരിക്കൻ താരം ടോമി പോളിനെ 5 സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ വീഴ്ത്തി ചരിത്രം എഴുതി അഞ്ചാം സീഡ് കാസ്പർ റൂഡ്. ജയത്തോടെ യു.എസ് ഓപ്പൺ നാലാം റൗണ്ടിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ നോർവെ താരമായി റൂഡ് മാറി. ആദ്യ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ ടൈബ്രൈക്കറിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ ഒന്നും മൂന്നും സെറ്റുകൾ റൂഡ് നേടിയപ്പോൾ രണ്ടാം സെറ്റ് ടോമി നേടി.

യു.എസ് ഓപ്പൺ

നാലാം സെറ്റ് 7-5 നു നേടിയ അമേരിക്കൻ താരം മത്സരം അഞ്ചാം സെറ്റിലേക്ക് നീട്ടി. അഞ്ചാം സെറ്റിൽ എന്നാൽ അമേരിക്കൻ താരത്തിന് ഒരവസരവും റൂഡ് നൽകിയില്ല. സെറ്റ് 6-0 നു നേടിയ താരം നോർവെ ചരിത്രം എഴുതി അവസാന പതിനാറിലേക്ക് മുന്നേറി. അർജന്റീന താരം പെഡ്രോയെ നാലു സെറ്റ് മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു വരുന്ന ഫ്രഞ്ച് താരം കോരന്റീൻ മൗറ്റെയാണ് റൂഡിന്റെ അടുത്ത റൗണ്ടിലെ എതിരാളി.