ഡോർട്ട്മുണ്ടിന്റെ സ്വിസ് പ്രതിരോധ താരത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി

Manuel Akanji

സ്വിസ് താരം കൂടി വരുന്നതോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പ്രതിരോധം അതിശക്തമാകും

ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിന്റെ സ്വിസ് പ്രതിരോധ താരം മാനുവൽ അക്കാഞ്ചിയെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. ഡോർട്ട്മുണ്ടിന് മുന്നിൽ സിറ്റി 17 മില്യൺ യൂറോയുടെ കരാർ മുന്നോട്ട് വച്ചത് ആയും അവരുമായി അവസാന ഘട്ട ചർച്ചയിൽ ആണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം അത്ലറ്റിക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ ഡേവിഡ് ഓർസ്റ്റിയിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നിലവിൽ ഡോർട്ട്മുണ്ടിൽ അവസാന വർഷ കരാറിലുള്ള താരത്തിന് ജർമ്മൻ ടീമിൽ സമീപകാലത്ത് സ്ഥാനം കുറവ് ആയിരുന്നു. പ്രതിരോധത്തിലെ പരിക്കുകൾ ആണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ താരത്തിന് ആയി ശ്രമിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഘടകം. ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് താരത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സിറ്റിക്ക് ഉള്ളത്.