പി.എസ്.ജി മധ്യനിര അതിശക്തമാകും! വലൻസിയയിൽ നിന്നു കാർലോസ് സോളറും ടീമിൽ എത്തുന്നു

Wasim Akram

Screenshot 20220830 203006 01

സ്പാനിഷ് താരത്തിന്റെ വരവ് പി.എസ്.ജിക്ക് വലിയ കരുത്ത് പകരും

തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം ആയ മധ്യനിര അതിശക്തമാക്കി പി.എസ്.ജി. ഇതിനകം തന്നെ റെനാറ്റ സാഞ്ചസിനെയും ഫാബിയൻ റൂയിസിനെയും വിടിഞ്ഞ എന്നിവരെ ടീമിൽ എത്തിച്ച പാരീസ് ഇത്തവണ വലൻസിയയുടെ സ്പാനിഷ് മധ്യനിര താരം കാർലോസ് സോളറെയും ടീമിൽ എത്തിക്കും.

ഏതാണ്ട് 18 മില്യൺ യൂറോക്ക് ആണ് സ്പാനിഷ് ടീമിന്റെ പ്രധാന ശക്തിയായ താരത്തെ പി.എസ്.ജി ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. 5 കൊല്ലത്തെ കരാറിന് ആണ് താരം പാരീസിൽ എത്തുക. പി.എസ്.ജി മധ്യനിരയിലെ പ്രധാന താരമായി തിളങ്ങാൻ സോളറിന് ആവും എന്നാണ് പാരീസ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ മത്സരവും കളിച്ച താരത്തെ നഷ്ടമാവുന്നത് ലാ ലീഗ ടീമിന് വലിയ ക്ഷീണം ആവും.