പി.എസ്.ജിയുമായി വമ്പൻ കരാർ ഉറപ്പിച്ച് നൈക്

- Advertisement -

ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ പി.എസ്.ജിയുമായി വമ്പൻ കരാറിലെത്തി സ്പോർട്സ് രംഗത്തെ ഭീമന്മാരായ നൈക്. നിലവിൽ പി.എസ്.ജിയുടെ കിറ്റ് സ്പോൺസറായ നൈക് 2032 വരെയുള്ള ദീർഘ കരാറിലാണ് ഏർപ്പെട്ടത്. ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കരാറാണ് പി.എസ്.ജി നൈകീയുമായി ഒപ്പിട്ടത്. പി.എസ്.ജിയുടെ പുരുഷ ടീമിന് പുറമെ പി.എസ്.ജിയുടെ വനിത ടീമിനും ഹാൻഡ് ബോൾ ടീമിനുള്ള ജേഴ്സി നൈക് നൽകും.

ഏകദേശം 75 മില്യൺ യൂറോയോളം ഇത് പ്രകാരം നൈക് പി.എസ്.ജിക്ക് നൽകും. 1989മുതൽ പി.എസ്.ജിയുടെ ജേഴ്സി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നൈകീയാണ്. 2013ലാണ് നൈകീ പി.എസ്.ജിയുമായി അവസാനം കരാർ പുതുക്കിയത്. ആ കരാർ പ്രകാരം 2022 വരെ പി.എസ്.ജിയിൽ നൈക്കിക്ക് കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കരാർ ആണ് 2032 ദീർഘിപ്പിച്ചത്.

Advertisement