“ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം മുടക്കുന്നത് താരം തന്നെ, പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല”

Picsart 22 09 16 11 21 16 712

ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പണം ഒന്നും നൽകുകയോ താരത്തെ നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മുൻ പാകിസ്താൻ താരം ഷഹീദ് അഫ്രീദി വ്യക്തമാക്കി. ഷഹീൻ സ്വന്തമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. അവൻ സ്വന്തമായി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി, ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ സ്വന്തം പണം ചെലവഴിച്ചു. ഞാനാണ് അവനുവേണ്ടി ഒരു ഡോക്ടറെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കൊടുത്തത്‌. അഫ്രീദി പറയുന്നു.

ഷഹീൻ അഫ്രീദി

പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഷഹീൻ അഫ്രീദിക്ക് ആയി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും എല്ലാം അവൻ സ്വന്തമായി തന്നെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നും അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. മുട്ടിനേറ്റ പരിക്ക് കാരണം ദീർഘകാലമായി ഷഹീൻ അഫ്രീദി പുറത്താണ്. താരം ഇപ്പോൾ ലണ്ടണിൽ ചികിത്സയിലാണ്‌.

ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നത് മുതൽ ഹോട്ടൽ മുറിയും ഭക്ഷണച്ചെലവും എല്ലാം ഷഹീൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് നൽകുന്നത്. സക്കീർ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തോട് 1-2 തവണ വിളിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് പി സി ബി ചെയ്ത കാര്യം എന്നും അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.