ലോകകപ്പിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ അഞ്ചിൽ അധികം അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമായി മെസ്സി

20221201 050416

പെനാൽട്ടി പാഴാക്കി എങ്കിലും ഈ ലോകകപ്പിൽ ലയണൽ മെസ്സി കളിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരം ആവും പോളണ്ടിനു എതിരെ നടന്ന നിർണായക മത്സരം. ലോകകപ്പിൽ 2018 ൽ ഇതിനു മുമ്പ് പെനാൽട്ടി നഷ്ടമാക്കിയ മെസ്സി പക്ഷെ പെനാൽട്ടി പാഴാക്കിയ ശേഷം കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്നത് ആണ് കാണാൻ ആയത്. മത്സരത്തിൽ 7 ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്ത മെസ്സി 5 അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും 5 തവണയിൽ കൂടുതൽ എതിരാളിയെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

1966 ൽ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അഞ്ചിൽ അധികം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഷോട്ടുകൾ ഉതിർക്കുന്ന, എതിരാളികളെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമായി 35 വർഷവും 159 ദിവസവും പ്രായമുള്ള മെസ്സി ഇതോടെ മാറി. 1994 ലോകകപ്പിൽ നൈജീരിയക്ക് എതിരെ സാക്ഷാൽ ഡീഗോ മറഡോണ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് ആണ് മെസ്സി പഴയ കഥയാക്കിയത്.