ഇംഗ്ലണ്ട് കുതിയ്ക്കുന്നു, സാക്ക് ക്രോളിയ്ക്ക് ശതകം

Zakcrawleyjoeroot

സാക്ക് ക്രോളിയുടെയും ജോ റൂട്ടിന്റെയും മികവിൽ ആന്റിഗ്വ ടെസ്റ്റിൽ കരുത്തുറ്റ നിലയിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് നീങ്ങി. മത്സരത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് 217/1 എന്ന നിലയിലാണ്.

193 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടുമായി സാക്ക് ക്രോളിയും ജോ റൂട്ടുമാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി തിളങ്ങിയത്. സാക്ക് ക്രോളി 117 റൺസും ജോ റൂട്ട് 84 റൺസും നേടി ക്രീസിൽ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 153 റൺസ് ലീഡാണുള്ളത്.