ഐസിസിയുടെ പുതിയ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായി സൗരവ് ഗാംഗുലി

Souravganguly

അനിൽ കുംബ്ലെയ്ക്ക് പകരം ഐസിസിയുടെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റെ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ നിയമിച്ചു. മൂന്ന് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ കാലാവധി കുംബ്ലെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനാലാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത്.

2012ലും 2016ലും 2019ലും കുംബ്ലെ ഈ സ്ഥാനം വഹിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഐസിസി ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ക്രിക്കറ്റിലെ നിയമങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്.