കരോളിൻ ഗാർസിയയെ തകർത്തു മേരി ബോസ്കോവ കരിയറിലെ ആദ്യ ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ

വിംബിൾഡണിൽ അവസാന എട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി 23 കാരിയായ ചെക് റിപ്പബ്ലിക് താരം മേരി ബോസ്കോവ. ഫ്രഞ്ച് താരം കരോളിൻ ഗാർസിയയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തകർത്തു ആണ് കരിയറിൽ ആദ്യമായി ചെക് താരം ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം അവസാന എട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്.

Screenshot 20220703 172231 01

മത്സരത്തിൽ 7-5, 6-2 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് ചെക് താരം മത്സരത്തിൽ ജയം കണ്ടത്. മത്സരത്തിൽ 1 തവണ ബ്രൈക്ക് വഴങ്ങിയെങ്കിലും 4 തവണയാണ് എതിരാളിയെ ചെക് താരം ബ്രൈക്ക് ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ടെന്നീസ് ആണ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ചെക് താരം ഇന്ന് പുറത്ത് എടുത്തത്.