അനായാസ ജയവുമായി മെദ്വദേവ് യു.എസ് ഓപ്പൺ നാലാം റൗണ്ടിൽ, നാലാം റൗണ്ടിൽ നിക് എതിരാളി

20220903 113319

യു.എസ് ഓപ്പൺ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ അനായാസ ജയവുമായി നിലവിലെ ജേതാവും ഒന്നാം സീഡും ആയ ഡാനിൽ മെദ്വദേവ്. ചൈനീസ് താരം വു യിബിങിനെ 6-4, 6-2, 6-2 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് മെദ്വദേവ് തകർത്തത്. മത്സരത്തിൽ 12 ഏസുകൾ ഉതിർത്ത മെദ്വദേവ് 6 തവണ എതിരാളിയെ ബ്രൈക്ക് ചെയ്തു. നാലാം റൗണ്ടിൽ വിംബിൾഡൺ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയ നിക് കിർഗിയോസ് ആണ് ലോക ഒന്നാം നമ്പറിന്റെ എതിരാളി.

യു.എസ് ഓപ്പൺ

വൈൽഡ് കാർഡ് ആയി എത്തിയ അമേരിക്കൻ താരം ജെ.ജെ വോൾഫിനെ 6-4, 6-2, 6-3 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് നിക് തകർത്തത്. മത്സരത്തിൽ 21 ഏസുകൾ ഉതിർത്ത നിക് 5 തവണ എതിരാളിയെ ബ്രൈക്ക് ചെയ്തു. ഉഗ്രൻ ഫോമിലുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരം മെദ്വദേവിനു വെല്ലുവിളി ആവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. 18 സീഡ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരം അലക്‌സ് ഡിമിനോറിനെ 6-1, 6-1 3-6, 7-6 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ചു 12 സീഡ് പാബ്ലോ കരെനോ ബുസ്റ്റയും അവസാന പതിനാറിൽ എത്തി.