ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ്, ഹോക്കി യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികളെ അറിയാം

2020 ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഹോക്കി യോഗ്യതയ്ക്കായി ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍ ആയി. പുരുഷ വിഭാഗത്തില്‍ റഷ്യയെയും വനിത വിഭാഗത്തില്‍ യുഎസ്എയും ആണ് ടീം നേരിടുക. വനിത വിഭാഗത്തില്‍ കാനഡയും കൊറിയയും ബെല്‍ജിയവുമായിരുന്നു ഡ്രോയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ടീമുകള്‍. പുരുഷ വിഭാഗത്തില്‍ റഷ്യയ്ക്ക് പുറമെ പാക്കിസ്ഥാന്‍, ഓസ്ട്രിയ എന്നിവരായിരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധ്യമായ എതിരാളികള്‍.

രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുക. വിജയികള്‍ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടും.

Loading...