മിലാൻ വിട്ട പെലെഗ്രി ഇനി ടൊറീനീയിൽ

Newsroom

Fkgfk2fwyaqzfiu

പിയട്രോ പെല്ലെഗ്രി ഔദ്യോഗികമായി മൊണാക്കോയിൽ നിന്ന് ടോറിനോയിൽ ലോണിൽ ചേർന്നു. 20-കാരൻ സീസണിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എ സി മിലാനിൽ ആയിരുന്നു ചെലവഴിച്ചത്. പക്ഷെ മിലാനിൽ അധികം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആറ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് താരം അവിടെ കളിച്ചത്. മിലാൻ പെലെഗ്രിയുടെ ലോൺ അവസാനിച്ചതായി രാവിലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ടോറിനോ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സീസൺ അവസാനം 6 മില്യൺ നൽകിയാൽ അവർക്ക് താരത്തെ സ്ഥിരക്കരാറിൽ സ്വന്തമാക്കാം.