ഗാക്പോയെ കിട്ടിയില്ല പകരം മാഴ്സെ താരത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ ലീഡ്സ്

Screenshot 20220901 172930 01

പി.എസ്.വി താരം കോഡി ഗാക്പോക്കും വോൾവ്സ് താരം ഹാങിനും ആയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് ബാമ്പ ഡിയങിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിലവിൽ താരത്തിന് ആയുള്ള 10 മില്യൺ യൂറോയുടെ കരാർ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് വാർത്തകൾ.

നേരത്തെ കോഡി ഗാക്പോക്ക് ആയി നിരന്തരം ലീഡ്സ് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും താരം ഡച്ച് ക്ലബിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുക ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഹാങിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ വോൾവ്സും തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെ ലീഡ്സ് താരം ഡാനിയേൽ ജെയിംസ് ക്ലബ് വിടും എന്നു ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി. താരത്തിന് ആയി ഫുൾഹാം ആണ് ശക്തമായി രംഗത്ത് ഉള്ളത്.