പിക്ഫോർഡിന്റെ കരാർ പുതുക്കാൻ എവർട്ടൺ ഒരുങ്ങുന്നു

ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾ കീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡിന്റെ കരാർ എവർട്ടൺ ഉടൻ പുതുക്കും. താരവുമായി ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുക ആണെന്ന് എവർടൺ പരിശീലകൻ ലമ്പാർഡ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം പിക്ക്ഫോർഡ് പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 2017-ൽ ആയിരുന്നു പിക്ക്ഫോർഡ് എവർട്ടണിൽ എത്തിയത്.

പിക്ക്ഫോർഡിന് രണ്ട് വർഷം എവർട്ടണിൽ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. “ക്ലബ് ജോർദാനുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ കളിക്കാരനാണ്, എല്ലാവരും അവൻ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജോർദാൻ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്.” ലമ്പാർഡ് പിക്ക്ഫോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ കൂടിയായ പിക്ക്ഫോർഡ് 200ൽ അധികം മത്സരങ്ങൾ എവർട്ടണായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.