നാടകീയം! ഇരുട്ടടിയേറ്റു ലീഡ്സ്! മാഴ്സെ താരം നീസിലേക്ക്

Screenshot 20220901 172930 01

മാഴ്സെ താരം ബാമ്പ ഡിയങ് നീസിലേക്ക്. നേരത്തെ താരമായും മാഴ്സെയും ആയി കരാറിൽ എത്തിയ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിനു വലിയ ഞെട്ടൽ സമ്മാനിച്ചാണ് താരത്തിന്റെ കൂട്ടുമാറ്റം. ലീഡ്സിൽ ചേരാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരാൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് താരം നീസിലേക്ക് ചേരാൻ തീരുമാനം എടുത്തത്.

തുടർന്ന് നീസിന്റെ ആയി ചർച്ച നടത്തിയ താരത്തിന്റെ ഏജന്റ് താരത്തിന്റെ നീസിലേക്കുള്ള നീക്കത്തിന് വഴി ഒരുക്കുക ആയിരുന്നു. തങ്ങളും ആയി കരാറിൽ എത്തിയ ശേഷം താരത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിനെ രോഷകുലരാക്കി. തുടർന്ന് ലീഡ്സ് താരത്തിനായുള്ള ശ്രമം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇനി ഡെഡ്ലൈൻ അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും താരത്തിനെ ലീഡ്സ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധ്യത കുറവ് ആണ്.