അടുത്ത ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് CONCACAF ടീമുകൾ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒചോവ

Picsart 22 12 06 00 53 32 985

CONCACAF കളിക്കാർ യൂറോപ്പിൽ ചെന്ന് കളിച്ച് കളി മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് മെക്സിക്കോ ഗോൾ കീപ്പർ ഒചോവ. മെക്സിക്കോ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ദേശീയ ടീമുകൾ കളി ഏറെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നും മെക്സിക്കോ ഗോൾകീപ്പർ ഗില്ലെർമോ ഒച്ചോവ പറഞ്ഞു. ഈ ലോകകപ്പിൽ CONCACAFലെ ഒരു ടീമും ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല.

Picsart 22 12 06 00 53 43 657

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ദേശീയ ടീമികളുടെ പരിചയ സമ്പത്ത്. അത് മാറി ഏഷ്യൻ കപ്പ്, കോപ്പ അമേരിക്ക എന്നിവയിൽ ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്മില്ല. ഒച്ചോവ ESPN-നോട് പറഞ്ഞു.