ജർമ്മനിക്ക് എതിരായ തകർപ്പൻ ജയത്തിനു പിന്നാലെ സ്റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കി ജപ്പാൻ ആരാധകർ

ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്ക് എതിരായ അവിശ്വസനീയ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ലോകത്തിനു മാതൃക ആയി ജപ്പാൻ ആരാധകർ. എന്നും തങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ജപ്പാൻ ആരാധകർ പിടിച്ചു പറ്റാറുണ്ട്.

ജപ്പാൻ

കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബെൽജിയത്തെ വിറപ്പിച്ച ശേഷം അവസാന മിനിറ്റിലെ ഗോളുകൾക്ക് ഹൃദയം തകർന്ന പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷവും ജപ്പാൻ ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ആണ് കളം വിട്ടത്. ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ വലിയ ആഘോഷത്തിന് ഇടയിലും തങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം മറക്കാത്ത ജപ്പാൻ ആരാധകർ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കുക ആയിരുന്നു.