ഖത്തർ ലോകകപ്പ് അർജന്റീന നേടും എന്നു ഇ.എ സ്പോർട്സ് പ്രവചനം!

2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പ് അർജന്റീന നേടും എന്ന പ്രവചനവും ആയി ഇ.എ സ്പോർട്സ്. ഫിഫ 23 ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു ആണ് അവർ വിജയികളെ പ്രവചിച്ചത്.

ഇ.എ സ്പോർട്സ്

ഫൈനലിൽ അർജന്റീന ബ്രസീലിനെ ഒരു ഗോളിന് മറികടക്കും എന്നാണ് ഇ.എ സ്പോർട്സ് പ്രവചനം. ടൂർണമെന്റിൽ ലയണൽ മെസ്സി ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ ആവും എന്നും അവർ പ്രവചിക്കുന്നു. 2010,2014,2018 ലോകകപ്പുകൾ ഇ.എ സ്പോർട്സ് കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു.