ഇംഗ്ലണ്ടിന് നേഷൺസ് ലീഗിൽ റിലഗേഷൻ, ഇറ്റലിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പരാജയം കൂടെ

യുവേഫ നാഷൺസ് ലീഗിൽ ഇറ്റലിക്ക് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു. സാൻ സിരോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മറുപടിയില്ലാത്ത ഏക ഗോളിനാണ് ഇറ്റലി വിജയിച്ചത്. അവസാന കുറച്ചു മത്സരങ്ങൾ ആയി ഗോൾ അടിക്കാനും ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആണ് ഇന്നും കാണാൻ ആയത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും ഗോളടിക്കാൻ ആവാഞ്ഞതോടെ ഓപ്പൺ പ്ലേയിൽ നിന്ന് ഗോൾ ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് 400 മിനുട്ടുകൾ കടന്നു.

ഇറ്റലി

ഇന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആണ് ഇറ്റലി വിജയ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. 68ആം മിനുട്ടിൽ ബൊണൂചി നൽകിയ ലോംഗ് പാസ് സ്വീകരിച്ച റാസ്പൊഡാറി മികച്ച ഫിനിഷിലൂടെ വല കണ്ടെത്തുക ആയിരുന്നു. റാസ്പൊഡറിയുടെ ഇറ്റലിക്കായുള്ള ആദ്യ ഗോളാണിത്. ഈ ഗോളിന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അഞ്ചു മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ജയം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതോടെ യുവേഫ നാഷൺസ് ലീഗ് എയിൽ നിന്ന് റിലഗേറ്റ് ആകും എന്ന് ഉറപ്പായി.