പിഎസ്എലിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ നടത്തും

- Advertisement -

പിഎസ്എലിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ബോര്‍ഡ്. ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവേണേഴ്സ് മീറ്റിംഗിലാണ് തീരുമാനം. ടെലികോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴിയായിരുന്നു മീറ്റിംഗ്. അടുത്ത സീസണില്‍ പേഷ്വാറിനെ പുതിയ വേദിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെയാകും 2021 സീസണിന്റെ നടത്തിപ്പ്. 7.76 ബില്യണ്‍ പാക്കിസ്ഥാനി രൂപയാണ് അടുത്ത സീസണനിായി പാക്കിസ്ഥാന്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിലും പത്ത് ശതമാനും കുറവാണ് ഈ തുക.

Advertisement