ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു, മിച്ചൽ സ്റ്റാര്‍ക്കിന് അലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ മെഡൽ

ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ തങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മിച്ചൽ സ്റ്റാര്‍ക്കിന് അലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ മെഡൽ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ട്രാവിസ് ഹെഡ് ആണ് ടെസ്റ്റ് താരം. വനിത വിഭാഗത്തിൽ ആഷ്‍ലൈ ഗാര്‍ഡ്നര്‍ക്ക് ബെലിന്‍ഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.

Ashleighgardner

വനിത ഏകദിന താരമായി അലൈസ ഹീലിയെയും പുരുഷ ഏകദിന താരമായി മിച്ചൽ സ്റ്റാര്‍ക്കിനെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബെത്ത് മൂണി വനിത ടി20 താരവും മിച്ചൽ മാര്‍ഷ് പുരുഷ ടി20 താരമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Bethmooney

Mitchellmarsh