മുഗുരുസയെ വീഴ്ത്തി ക്വിറ്റോവയും അനായാസ ജയവുമായി അസരങ്കയും യു.എസ് ഓപ്പൺ നാലാം റൗണ്ടിൽ

20220904 042255

യു.എസ് ഓപ്പൺ നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി മൂന്നു തവണ ഫൈനലിസ്റ്റും 26 സീഡും ആയ വിക്ടോറിയ അസരങ്ക. പെട്ര മാർടിചിനെ 6-3, 6-0 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ അസരങ്ക തകർത്തത്. 5 തവണ എതിരാളിയുടെ സർവീസ് അസരങ്ക ബ്രൈക്ക് ചെയ്തു. ചൈനീസ് താരം യുവാനെ മൂന്നു സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ മറികടന്നു എട്ടാം സീഡും അമേരിക്കൻ താരവും ആയ ജെസിക്ക പെഗ്യുലയും അവസാന പതിനാറിൽ എത്തി. രണ്ടാം സെറ്റ് ടൈബ്രൈക്കറിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും ആദ്യ സെറ്റ് 6-2 നു നേടിയ പെഗ്യുല അവസാന സെറ്റ് 6-0 നു ആണ് നേടിയത്.

യു.എസ് ഓപ്പൺ

ഒമ്പതാം സീഡ് സ്പാനിഷ് താരം ഗബ്രീൻ മുഗുരുസയെ 21 സീഡ് ചെക് റിപ്പബ്ലിക് താരം പെട്ര ക്വിറ്റോവ മൂന്നു സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ വീഴ്ത്തി. ഉഗ്രൻ പോരാട്ടം കണ്ട മത്സരത്തിൽ ആദ്യ സെറ്റ് 7-5 നു കൈവിട്ട ചെക് താരം രണ്ടാം സെറ്റ് 6-3 നു നേടി തിരിച്ചറിച്ചു. സൂപ്പർ ടൈബ്രൈക്കറിലേക്ക് നീണ്ട മൂന്നാം സെറ്റ്(7-6/12-10) ജയം കണ്ടാണ് ചെക് താരം അവസാന പതിനാറിൽ ഇടം നേടിയത്. മത്സരത്തിൽ 12 തവണ സർവീസ് ഇരട്ട പിഴവ് വരുത്തിയ ക്വിറ്റോവ 14 ഏസുകളും തൊടുത്തു. നാലാം റൗണ്ടിൽ ജെസിക്ക പെഗ്യുലയെ ആണ് പെട്ര ക്വിറ്റോവ നേരിടുക.