‘ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും വരരുത് എന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, ഫെഡറർ വിരമിച്ചത് വ്യക്തിപരമായി സങ്കടകരമായ കാര്യം’ – നദാൽ

റോജർ ഫെഡററിന്റെ വിരമിക്കലിനു പിന്നാലെ വികാരപരമായ യാത്രകുറിപ്പ് എഴുതി താരത്തിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയും സുഹൃത്തും ആയ റാഫേൽ നദാൽ. പ്രിയ സുഹൃത്തും എതിരാളിയും ആയ ഫെഡറർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ഒരിക്കലും വരാതിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നു താൻ കരുതിയിരുന്നു എന്നാണ് നദാൽ കുറിച്ചത്. തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായും കായിക രംഗത്തിനും ഇത് വളരെ സങ്കടകരമായ ദിനം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഒടുവിൽ ആ ദിനം എത്തിയെന്നും നദാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഫെഡറർ

ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കളത്തിലും പുറത്തും ഫെഡററും ആയി ചിലവഴിച്ച അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ തന്റെ ഭാഗ്യവും സന്തോഷവും ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവിയിലും തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നു കുറിച്ച നദാൽ ഇതിഹാസതാരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഒരുമിക്കും എന്ന സൂചനയും തന്നു. ഭാവിയിൽ ഫെഡറർക്കും ഭാര്യ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കും സകല സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും നദാൽ ആശംസിച്ചു. ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നിമിഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഫെഡറർ, നദാൽ പോരാട്ടങ്ങൾ. വലിയ എതിരാളി ആയിട്ടും എന്നും മികച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.