ഒന്നാം റാങ്കിൽ ഫെഡററിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു നൊവാക് ജ്യോക്കോവിച്ച്

Djokovic
- Advertisement -

പുരുഷ വിഭാഗം ടെന്നീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴ്ച ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ആയിരുന്ന റോജർ ഫെഡററിന്റെ റെക്കോർഡ് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം നൊവാക് ജ്യോക്കോവിച്ച് മറികടന്നു. എ. ടി. പി റാങ്കിംഗിൽ 310 ആഴ്ച ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന സ്വിസ് ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ആണ് സെർബിയൻ താരം മറികടന്നത്. ഇന്നത്തോടെ 311 ആഴ്ചകൾ ആണ് 33 കാരൻ ആയ ജ്യോക്കോവിച്ച് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ റാങ്കിംഗിൽ തുടർന്നത്.

2011 ൽ ലോക ഒന്നാം റാങ്കിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ സെർബിയൻ താരം കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ട് ടെന്നീസിൽ തന്റെ കാൽക്കീഴിൽ തന്നെയാക്കി. നിലവിൽ വർഷത്തെ ആദ്യ ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം ആയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം ഉയർത്തി 18 ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം നേട്ടങ്ങളിൽ എത്തിയ ജ്യോക്കോവിച്ച് ഫെഡററിന്റെയും നദാലിന്റെയും 20 ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം കിരീടങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ ആണ് അടുത്ത് ശ്രമിക്കുക.

Advertisement