മലപ്പുറം ജില്ല ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എടപ്പാളിൽ നടക്കും

മലപ്പുറം ജില്ല ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നവംബർ 19, 20 തിയ്യതികളിൽ നടക്കും. എടപ്പാൾ ടെന്നീസ് അക്കാദമിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ അണ്ടർ 14, അണ്ടർ 16, അണ്ടർ 18 എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടാതെ, പുരുഷ വനിത വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേക മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളാകുന്നവർ അന്തർജില്ല മത്സരങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കളിക്കും. കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നവംബർ 18 മുൻപായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Img 20221109 Wa0197