കൊച്ചിൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഈ മാസം

എറണാകുളം ജില്ലാ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൂർണമെന്റ് ഈ മാസം 19ന് തുടങ്ങും എന്നു ജില്ലാ ടെന്നീസ് അസ്സോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജി പൂത്തോക്കാരൻ അറിയിച്ചു. കടവന്ത്രയിലുള്ള റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ വച്ചാകും ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക. നവംബർ 19 മുതൽ 27 വരെയുള്ള തിയ്യതികളിൽ മെൻസ്, വിമൻസ്, ബോയ്സ്, ഗേർസ് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.

Img 20221103 Wa0011
ജില്ലാ ടെന്നീസ് അസ്സോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജി പൂത്തോക്കാരൻ

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ കുറയാതെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആർക്കും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ വിജയികളാകുന്നവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ടൂർണമെന്റ് എൻട്രി ഫോം ലഭിക്കാനായി മാൻ സിംഗ് താപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
ഫോൺ നമ്പർ: 9946359563