ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നാമത്, തൊട്ടുപുറകെ അയോഗ്യത, അമേരിക്ക പുറത്ത്

4×400 മീറ്റര്‍ മിക്സഡ് റിലേയിൽ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി നേരിട്ട് അമേരിക്ക. ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ 3:11.39 എന്ന സമയത്തിൽ ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയെങ്കിലും അമേരിക്ക ബാറ്റൺ കൈമാറ്റത്തിലെ പിഴവ് മൂലം അയോഗ്യരാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Irbyerror

രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഡൊമിനിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിനും സമാനമായ വിധിയായിരുന്നു കാത്തിരുന്നത്.