നൈൻഗോളനെ ലോണിൽ വാങ്ങാൻ ടൊറീനോ ശ്രമം

- Advertisement -

ബെൽജിയൻ താരം നൈൻഗോളൻ അടുത്ത സീസണിലും ഇന്റർ മിലാൻ വിട്ട് ലോണിൽ പോകേണ്ടി വരും. മാനേജ്മെന്റുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇന്ററിൽ കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നൈൻഗോളന്. ഈ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ കലിയരിയിൽ ലോണിൽ കളിക്കുകയാണ് താരം. അടുത്ത സീസണിൽ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് തന്നെ ആയ ടൊറീനോ ആണ്. ഫിയൊറെന്റീനോയും താരത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട്.

താരത്തെ ഒരു വർഷം നീണ്ട കാലയളവിൽ ലോണിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ആകും ടൊറീനോ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത സീസൺ അവസാനം 15 മില്യൺ നൽകി നൈൻഗോളനെ വാങ്ങാനും ടൊറീനോ ഒരുക്കമാണ്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തന്നെ ഇക്കാർഡിയെയും നൈൻഗോളനെയും ക്ലബിനായി കളിക്കാൻ വിടില്ല എന്ന് ഇന്റർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഇക്കാർഡി ഇപ്പോൾ പിഎസ് ജിയുടെ താരമായി മാറി.

Advertisement