ഡേവിഡ് ഒസ്പിന റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത

നാപോളിയുടെ ഗോൾ കീപ്പറായ ഡേവിഡ് ഒസ്പിന റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് എത്തും എന്ന് സൂചനകൾ. ഒസ്പിന മാഡ്രിഡിൽ കോർതോയുടെ പിറകിൽ രണ്ടാം ഗോൾ കീപ്പറായി കളിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മാഡ്രിഡ് മാനേജ്മെന്റുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരങ്ങൾ. ഒസ്പിന നാപോളി മുന്നോട്ട് വെച്ച പുതിയ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല. കൊളംബിയൻ ഗോൾ കീപ്പർ ഇറ്റലി വിടാം തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2018 മുതൽ ഒസ്പിന നാപോളിയിൽ ഉണ്ട്. നാപ്പോളിക്കായി നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനും ഒസ്പിനക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തോളം ആഴ്സണലിന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോൾ കീപ്പറാണ്. ആഴ്സണലിൽ ഒസ്പിന ഒരിക്കലും ഒന്നാം ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരുന്നില്ല. കൊളംബിയക്ക് വേണ്ടി നൂറിലധികം മത്സരങ്ങൾ ഒസ്പിന കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.