നാസറിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ, സബാൻ കോട്ടക്കലിന് മികച്ച വിജയം

അഖിലേന്ത്യാ സെവ‌സ് സീസണണിൽ സബാൻ കോട്ടക്കൽ വിജയവുമായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എ വൈ സി ഉച്ചാരക്കടവിനെ ആണ് സബാൻ കോട്ടക്കൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് ആയിരുന്നു സബാന്റെ വിജയം.

സബാൻ 22 10 31 23 52 17 851

തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഗോളിന് പിറകിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു സബാന്റെ വിജയം. നാസർ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി ഇന്ന് തിളങ്ങി. രണ്ടി ഒരു ഗോൾ മികച്ച ഫ്രീകിക്കിലൂടെ ആയിരുന്നു.

നാളെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി സെവൻസിൽ ലക്കി സോക്കർ കോട്ടപ്പുറം സോക്കർ ഷൊർണ്ണൂരിനെ നേരിടും.