വെയിൽസ്‌ യുവതാരത്തിന് ചെൽസിയിൽ പുതിയ കരാർ

- Advertisement -

വെയിൽസ്‌ യുവതാരം എതൻ അമ്പടുവിന് ചെൽസിയിൽ പുതിയ കരാർ. അഞ്ച് വർഷത്തെ ദീർഘ കാല കരാറിലാണ് താരം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം 2023 വരെ അമ്പടു ചെൽസിയിൽ തുടരും. പ്രതിരോധ നിരയിലും മധ്യ നിരയിലും കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള അമ്പടു 2017ലാണ് എക്സിറ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചെൽസിയിൽ എത്തുന്നത്.

ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചെൽസി സീനിയർ ടീമിൽ ഇടം നേടാനും അമ്പടുവിനായി. 18 കാരനായ അമ്പടു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളർന്ന് വരുന്ന യുവതാരങ്ങളിൽ മികച്ച ഭാവിയുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്.  ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങളിൽ വെയിൽസ്‌ സീനിയർ ടീമിനൊപ്പവും അമ്പടു കളിച്ചിരുന്നു. മത്സര ശേഷം വെയിൽസ്‌ പരിശീലകൻ ഗിഗ്‌സ് അമ്പടുവിനെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

Advertisement