“റാഷ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് ഇനിയും വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ വരും” – ടെൻ ഹാഗ്

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇന്നലെ ആഴ്സണലിനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റും രണ്ട് ഗോളും നേടിയ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിനെ പ്രശംസിച്ച് പരിശീലകൻ എറിക് ടെൻ ഹാഗ്. റാഷ്ഫോർഡ് ഇനിയും മെച്ചപ്പെടും എന്നും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ റാഷ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് വരും എന്നുൻ ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു.

മാർക്കസ് പ്രെസിംഗ് ഗെയിം കളിച്ചു, ഒരു സ്‌ട്രൈക്കർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ ഒരു ടാർഗെറ്റ് ആയി നിക്കാനും ലിങ്കപ്പ് ചെയ്യാനും പ്രസ് ചെയ്യാനും ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകാനും ആണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് .ഒപ്പം ഗോൾ നേടാനും. അതെല്ലാം റാഷ്ഫോർഡ് നന്നായി ചെയ്തു. ഇനിയും റാഷ്ഫോർഡ് മെച്ചപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും സന്തുഷ്ടനാണ്, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച കാണിക്കുന്നു. റാഷ്ഫോർഡിന് മികച്ച കഴിവുകളുണ്ട്, ടീമിൽ റാഷ്ഫോർഡ് ഉള്ളതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. കോച്ച് പറഞ്ഞു.