ലൂകസ് മൗറയുടെ കരാർ നീട്ടില്ല എന്ന് കോണ്ടെ

Picsart 23 01 14 09 58 58 057

ബ്രസീലിയൻ അറ്റാകിംഗ് ലൂക്കാസ് മൗറയുടെ കരാർ നീട്ടേണ്ടതില്ലെന്ന് ടോട്ടൻഹാം തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പരിശീലകൻ കോണ്ടെ. ഇത് തന്റെ തീരുമാനം അല്ല എന്നും ക്ലബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തീരുമാനം ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സീസൺ മൗറക്ക് ഏറെ പ്രയാസമുള്ള സീസൺ ആയിരുന്നു എന്നും കോണ്ടെ പറഞ്ഞു.

Picsart 23 01 14 09 59 19 722

പരിക്ക് കാരണം അധികം മത്സരങ്ങളിൽ മൗറ ഇത്തവണ ഇറങ്ങിയില്ല. കുലുസവേസ്കിയും റിച്ചാർലിസണും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൗറയുടെ ടീമിലെ സ്ഥാനം ഏറെ പിറകിൽ ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2018-ൽ പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്‌നിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു മൗറ സ്പർസിൽ എത്തിയത്. താരത്തെ ജനുവരിയിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ചില ക്ലബുകൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അത് ഫലം കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഏജന്റായി കഴിഞ്ഞ മൗറക്ക് മറ്റു ക്ലബുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താം.