ഡാലോട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിക്ക് ഇല്ല, മാർഷ്യലും സംശയം

Picsart 23 01 10 11 41 49 424

നാളെ നടക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡർബിയിൽ രണ്ട് പ്രധാന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. റൈറ്റ് ബാക്കായ ഡിയേഗോ ഡാലോട്ട് നാളെ കളിക്കാൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പരിശീലകൻ എറിക് ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു‌. പരിക്കേറ്റ് ഡാലോട്ട് ഇതുവരെ ഈ ആഴ്ച പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഡാലോട്ട് ആയിരുന്നു ഈ സീസണിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ സ്ഥിരം റൈറ്റ് ബാക്ക്. ഡാലോട്ടിന്റെ അഭാവത്തിൽ വാൻ ബിസാകയാകും ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറങ്ങുക.

Picsart 22 12 28 03 04 54 167

യുണൈറ്റഡ് സ്ട്രൈക്കറായ ആന്റണി മാർഷ്യലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് എതിരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മാർഷ്യൽ ഇന്ന് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും കളിക്കും എന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്ന് യുണൈറ്റഡ് കോച്ച് പറയുന്നു. മാർഷ്യൽ ഇല്ല എങ്കിൽ റാഷ്ഫോർഡ് സ്ട്രൈക്കറായി കളിക്കും. പുതിയ സൈനിംഗ് ആയ വെഗോസ്റ്റ് നാളെ നടക്കുന്ന ഡാർബിയുടെ ഭാഗമാകില്ല എന്നും ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു.