പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പുതുതായി രണ്ട് കൊറോണ പോസിറ്റീവ്

- Advertisement -

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നടത്ത പുതിയ കൊറോണ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രീമിയർ ലീഗ് താരങ്ങളിൽ ഒഫീഷ്യൽസും സ്റ്റാഫുകളുമായി 1200 പേർക്കാണ് കൊറോണ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയത്‌‌. ഇതിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് നോർവിച് സിറ്റിയുടെ താരത്തിനാണ്.

ലീഗിൽ ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ആകെ 16കൊറോണ രോഗം ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ആകെ 8687 ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആണ് 16 രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ലീഗ് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് ഏറെ പിറകിലാണ്. എങ്കിലും നോർവിച് സിറ്റി താരത്തിന്റെ കൊറോണ പ്രീമിയർ ലീഗ് അധികൃതർക്ക് ആശങ്ക നൽകുന്നുണ്ട്. താരം പരിശീലന മത്സരങ്ങളിൽ അടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Advertisement