ദേശീയ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ കേരളത്തിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന പരാജയം

ദേശീയ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ കേരളം അവർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്ന് സെമിയിൽ ബംഗാളിനെ നേരിട്ട കേരളം എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളുകളുടെ പരാജയം ആണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലോ സെമി ഫൈനലിലോ കണ്ട ഒരു കേരളത്തെ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ന് കാണാൻ ആയത്.

കേരള 185058

ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ബംഗാൾ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഡിഫൻസിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിനൊപ്പം കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കാനും നമ്മുടെ ടീമിന് ഇന്ന് ആയില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിലും ബംഗാൾ ഗോളടി തുടർന്നതോടെ പരാജയം പൂർത്തിയായി. കേരള ഇതൊടെ വെള്ളി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. 1997ന് ശേഷം ഇതുവരെ കേരളത്തിന് ദേശീയ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോളിൽ സ്വർണ്ണം നേടാൻ ആയിട്ടില്ല.