പി എസ് ജിയുടെ പുതിയ മൂന്നാം ജേഴ്സി എത്തി

ഫ്രഞ്ച് ടീമായ പി എസ് ജി അവരുടെ പുതിയ മൂന്നാം ജേഴ്സി അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രമുഖ സ്പോർട്സ് വിയർ ബ്രാൻഡായ നൈക് ആണ് ജേഴ്സി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ പി എസ് ജി ഈ ജേഴ്സിയാകും അണിയുക. പി എസ് ജി അവരുടെ ഹോം ജേഴ്സിയും എവേ ജേഴ്സിയും നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. നൈകിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ ജേഴ്സി ലഭ്യമാണ്. വെള്ളയും നീലയും നിറത്തിലുള്ള ഡിസൈനിലാണ് ജേഴ്സി.

20220909 152923

20220909 152932

20220909 153126

20220909 153147

20220909 152921

20220909 153240

20220910 030403