അച്ഛന്റെ പാതയിൽ മകനും! മാഴ്സെലോയുടെ മകൻ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു

Fb Img 1670162654431 01

റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇതിഹാസതാരം മാഴ്സെലോയുടെ മകൻ എൻസോ ആൽവസ് ക്ലബും ആയി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. കരിയറിലെ ആദ്യ കരാർ ആണ് എൻസോക്ക് ഇത്. അച്ഛന്റെ ചരിത്രം റയലിൽ ആവർത്തിക്കാൻ ആവും എൻസോ ശ്രമം.

റയൽ മാഡ്രിഡ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ താരമാണ് ബ്രസീൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയ മാഴ്സെലോ. 25 കിരീടങ്ങൾ താരം റയലിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ പ്രതിരോധത്തിൽ ആണെങ്കിൽ മകൻ മുന്നേറ്റനിര താരമാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡ് വിട്ട ശേഷം ഗ്രീക്ക് ക്ലബ് ഒളിമ്പ്യാകോസിൽ ആയിരുന്നു മാഴ്സെലോ.