പി.എസ്.ജി താരത്തെ സ്വന്തമാക്കി വലൻസിയ

Photo: Marca
- Advertisement -

പി.എസ്.ജി താരം ഗോൺസാലോ ഗീദസിനെ സ്വന്തമാക്കി ലാ ലീഗ ക്ലബ് വലൻസിയ. 40 മില്യൺ യൂറോക്കാണ് ഗീദസ് പി.എസ്.ജിയിൽ നിന്ന് വലൻസിയയിൽ എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പി.എസ്.ജിയിൽ നിന്ന് ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗീദസ് വലൻസിയയിൽ കളിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വലൻസിയ ജേഴ്സിയിൽ കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ വലൻസിയയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ലോകകപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ വലൻസിയ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അന്ന് വലൻസിയ നൽകിയ ഓഫർ പി.എസ്.ജി നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.

Advertisement