വിലക്ക് മാറി എങ്കിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ പ്രീസീസൺ മത്സരം നടക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല

ഫിഫ വിലക്ക് കാരണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യു എ ഇയിലെ പ്രീസീസൺ മത്സരങ്ങൾ വിലക്ക് മാറി എന്നത് കൊണ്ട് നടക്കില്ല. നേരത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ പ്രീസീസൺ ടൂറിലെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്ന് ക്ലബ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് 28ന് നടക്കേണ്ട അവസാന പ്രീസീസൺ മത്സരം എങ്കിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ആരാധകർ പ്രത്യാശിച്ചു.

20220822 182141

എന്നാൽ ഇനി സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കാൻ വീണ്ടും അനുമതി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാൽ 28നുള്ള മത്സരം നടത്താൻ ആയേക്കില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്നത് നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച് പുതിയ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ സങ്കടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമെ യു എ ഇയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.

അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകും എന്ന് ക്ലബ് ഇതുവരെ സൂചന നൽകിയിട്ടില്ല. അൽനാസർ, ദിബ എഫ് സി, ഹത്ത സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എന്നി ക്ലബുകളെ ആയിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രീസീസണിൽ നേരിടേണ്ടിയിരുന്നത്.