“ഐ എസ് എൽ കിരീടത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിട്ടില്ല, അത് താരങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുകയെ ചെയ്യൂ” – ലൂണ

20220203 155609

ഐ എസ് എൽ കിരീടത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല എന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ അഡ്രിയൻ ലൂണ. തീർച്ചയായും ചാമ്പ്യൻസ് ആകാൻ തന്നെ ആണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ സഹതാരങ്ങളോട് കിരീടത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുകയെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഒരു മത്സരം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കളികളെ സമീപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ലൂണ ഇന്ന് പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
20220203 155557

ഐ എസ് എൽ കിരീടം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എല്ലാ ടീമും ശക്തരാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ താൻ സന്തോഷവാൻ ആണ്. 15 ദിവസത്തോളം പരിശീലനം നടത്താതെ ഞങ്ങൾ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയോട് നടത്തിയ പ്രകടനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം പറഞ്ഞു.