ഗംഭീരം! ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ആവേശത്തുടക്കം

ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം. ഖത്തറിന്റെ സംസ്കാരവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ തുടക്കം ആണ് ലോകകപ്പിന് ഉണ്ടായത്. വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് ഇതിഹാസം മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ കാലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഖത്തർ ബാലൻ ഗനീം അൽ അഫ്താഹ് എന്നിവരുടെ സംഭാഷണം കൊണ്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്.

ഖത്തർ
ഖത്തർ
ഖത്തർ

എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നേർന്ന അവർ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ആണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധ അറബ് പാട്ടുകാർക്ക് ഒപ്പം പ്രസിദ്ധ കൊറിയൻ പോപ്പ് ബ്രാന്റ് ആയ ബി.ടി.എസിന്റെ സംഗീതവും ചടങ്ങിന് വലിയ പൊലിമ നൽകി. ഇതിനു ശേഷം ഖത്തർ അമീൻ ഖത്തറിലേക്ക് ലോകത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ലോകകപ്പിന്റെ ഉത്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 9.30 നു ഖത്തർ, ഇക്വഡോർ മത്സരത്തോടെയാണ് ലോകകപ്പിന് തുടക്കം കുറിക്കുക.