ഗോകുലം കേരളയുടെ അനിത U17 ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ

ഗോകുലം കേരളയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ അനിത അണ്ടർ 17 വനിതാ ലോകകപ്പിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക്. ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് 15കാരിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക് ഒപ്പം വനിതാ ലീഗിൽ കളിക്കുകയാണ് അനിത്. ഗോകുലം കേരള അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അനിത തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ്.

ഗോകുലം കേരളയുടെ കണ്ണൂർ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമാണ്. കേരള വനിതാ ലീഗിൽ ഗോകുലത്തിന്റെ വല കാത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ലീഗ് അവസാനിച്ച ശേഷം അനിത ജംസ്ദ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ചേരും. ഇപ്പോൾ വനിതാ ലീഗിൽ കിരീടത്തിന് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം അകലെ നിൽക്കുകയാണ് ഗോകുലം.