കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ടീമിലേക്ക് തഹുഹുവിനെയും ഗ്രീനിനെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ന്യൂസിലാണ്ട്

Leatahuhu

2022 ബിര്‍മ്മിംഗാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനുള്ള ന്യൂസിലാണ്ട് ടീമിൽ രണട് മാറ്റം. ലോറന്‍ ഡൗണും ജെസ്സ് കെറും മത്സരങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോള്‍ പകരം ലിയ തഹുഹുവിനെയും ക്ലൗഡിയ ഗ്രീനിനെയും ടീമിൽ ന്യൂസിലാണ്ട് ഉള്‍പ്പെടുത്തി.

ജെസ്സ് കെര്‍ പരിക്ക് കാരണം പിന്മാറിയപ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു ഇടവേളയെടുക്കുകയാണെന്നാണ് ഡൗൺ വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോറന് വേണ്ട പിന്തുണ ന്യൂസിലാണ്ട് ടീം കൊടുക്കുമെന്ന് കോച്ച് ബെന്‍ സോയര്‍ പറഞ്ഞു.