ഇന്ത്യയിൽ ജയിക്കാനായാൽ അത് ആഷസിനെക്കാളും വലുത് – സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്

Sports Correspondent

Stevensmith

ഇന്ത്യയിൽ വിജയിക്കാനായാൽ അത് ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് ആഷസ് പരമ്പര വിജയിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ വലിയ നേട്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റീവന്‍ സ്മിത്ത്. നാഗ്പൂരിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ടെസ്റ്റ് മത്സരം വിജയിക്കുവാന്‍ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ സ്ഥലം ആണ് ഇന്ത്യയെന്ന് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. 2004-05ൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പരമ്പര വിജയിച്ച ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ പരമ്പര വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല.