ലോകകപ്പിൽ ഉമ്രാൻ മാലികിന് അവസരം ലഭിക്കാത്തത് നല്ല കാര്യം ആണ് എന്ന് പിതാവ്

Picsart 22 11 26 01 21 26 851

ഈ കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഉമ്രാൻ മാലികിന് അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നത് നല്ല കാര്യം ആയി എന്ന് ഉമ്രാൻ മാലികിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുൽ റാഷിദ്. ലോകകപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഉമ്രാൻ ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ എത്താതിരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് സംഭവിക്കും എന്നും ഉമ്രാന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

ഉമ്രാൻ 22 11 26 01 21 41 265

ഒന്നിനും തിരക്കുകൂട്ടേണ്ടതില്ല. അവർ ഒരു കുട്ടിയാണ്. അവൻ പഠന ഘട്ടത്തിലാണ്. പരിചയസമ്പന്നരുമായി അവൻ ഇപ്പ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പങ്കിടുന്നു. അവൻ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ തിടുക്കം കൂട്ടേണ്ടതില്ല. അവനുള്ള അവസരം ഭാവിയിൽ ലഭിക്കും എന്നും ഉമ്രാന്റെ പിതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.