ടെസ്റ്റ് റാങ്കിംഗ്, ബുമ്ര വീണ്ടും ആദ്യ പത്തിൽ

- Advertisement -

ഇന്ന് വന്ന പുതിയ ടെസ്റ്റ് റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബൗളറായ ബുമ്രയ്ക്ക് നേട്ടം. ബുമ്ര ആദ്യ പത്തിൽ തിരികെയെത്തി. ബുമ്ര 11ആം സ്ഥാനത്തേക്ക് അവസാന റാങ്കിംഗിൽ താഴ്ന്നിരുന്നു. ആ ബുമ്ര ഇപ്പോൾ 7ആം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ഇപ്പോൾ ബുമ്ര മാത്രമാണ് ആദ്യ പത്തിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ബൗളർ.

മികച്ച ഫോമിൽ ഉള്ള സൗതി ആറാം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. ബൗൾട് ആദ്യ പത്തിലേക്കും എത്തി. കമ്മിൻസ് ആണ് ഒന്നാമത് ഉള്ളത്.

Latest ICC Test Ranking (Bowling)

1) Cummins (904)
2) Wagner (843)
3) Holder (830)
4) Southee (812)
5) Rabada (802)
6) Starc (796)
7) Bumrah (779)
8) Anderson (775)
9) Boult (770)
10) Hazlewood (769)

Advertisement