സൂപ്പർ ഓവർ തോൽവിയ്ക്ക് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പിഴയും, പതും നിസ്സങ്കയ്ക്കെതിരെയും നടപടി

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ടി20യിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മോശം ഓവര്‍ നിരക്കിന് പിഴ വിധിച്ച് ഐസിസി. മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ ഓവറിൽ തോൽവിയേറ്റ് വാങ്ങാനായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ വിധി. മാച്ച് ഫീസിന്റെ 20 ശതമാനം ആണ് പിഴ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓവര്‍ പിറകിലായിരുന്നു നിശ്ചിത സമയത്ത് ശ്രീലങ്ക.

Pathumnissanka

ഇത് കൂടാതെ പതും നിസ്സങ്കയ്ക്കെതിരെ അസഭ്യ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ചുമത്തുവാനും അമ്പയര്‍മാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.