ഫിഞ്ചിന് പകരം ആര് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആകണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി റിക്കി പോണ്ടിങ്

ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ആരോൺ ഫിഞ്ചിന് പകരം ആര് ക്യാപ്റ്റൻ ആകണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് റിക്കി പോണ്ടിംഗ് രംഗത്ത്. പേസ് ബൗളർ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഏകദിനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആയി എത്തണം എന്നാണ് പോണ്ടിങ് പറയുന്നത്.

“സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു,” പോണ്ടിങ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഏകദിനങ്ങളും കളിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും കമ്മിൻസ് ആകണം ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പോണ്ടിങ് പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയ

പാറ്റ് കമ്മിൻസ് അല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ആകുന്നത് എങ്കിൽ അത് തനിക്ക് അഭുതമായിരിക്കും എന്നും പോണ്ടിംഗ് പറഞ്ഞു. സ്മിത്ത്, വാർണർ എന്നിവരെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണം എന്നും മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.